Opzeggen/ Membership termination

Bëindigen van BECA 2000 wordt een jaarlidmaatschap gehanteerd.

Termination of BECA 2000 is based on an annual membership.

Wil je je lidmaatschap beëindigen, laat dit dan uiterlijk 30 juni van het lopende seizoen (september t/m mei) schriftelijk aan het ledensecretariaat weten (per brief of mail). Bij opzegging blijft contributie verschuldigd tot eind juli – einde seizoen. Eventuele overige richtlijnen voor het beëindigen van het lidmaatschap kunnen hier nagelezen worden.

If you want to terminate your membership, please let the member secretariat know in writing (by letter or e-mail) no later than 30 June of the current season (September to May). In case of cancellation, the membership fee remains due until the end of July - the end of the season. Any other guidelines for the termination of the membership can be read here.

 

Footer

Over BECA 2000

BECA 2000 is dé badmintonvereniging van Arnhem waar je op alle niveaus kunt badmintonnen. Voor jong en oud. Sportiviteit en gezelligheid staat bij ons voorop!