Contributie/ Contribution

Betaal je contributie of heb je, je dit speelseizoen aangemeld, dan ben je tot het einde van het speelseizoen lid van BECA 2000. Je wordt automatisch lid van Badminton Nederland. Contributie wordt voor een heel jaar betaald. Je kunt het bedrag in één keer overmaken vóór aanvang van het seizoen (september) of ervoor kiezen om per kwartaal de contributie van je rekening af te laten schrijven door middel van automatische incasso.

If you pay your contribution or if you have registered for this season, you will be a member of BECA 2000 until the end of the season. You automatically become a member of Badminton Netherlands. Contribution is paid for a whole year. You can transfer the amount at once before the start of the season (September) or you can choose to have the contribution debited from your account on a quarterly basis by means of direct debit.

Elk soort lid heeft zijn eigen specifieke behoefte aan tijd en ruimte. En daar staat een evenredige contributie tegenover. Mocht je overigens op hoger niveau willen meetrainen dan dat je speelt, dan betaal je ook de bijbehorende contributie (voorwaarden hiervoor zijn wel dat er ruimte is en de trainer akkoord is).

Each type of member has its own specific need for time and space. And there is a proportional contribution to this. If, by the way, you want to train at a higher level than you play, you also pay the corresponding contribution (the conditions for this are that there is room and that the trainer agrees).

Lidmaatschap /    Membership Training Vrijspelen Contributie per jaar

Jeugd AB: zaterdag
 

A: zaterdag 09.30-11.00 uur of
B: zaterdag 11.00-12.30 uur

-

€ 183,-

Jeugd C: dinsdag
 

C: dinsdag 18.30-20.00 uur
 

-

€ 183,-

 

Jeugd ABC: 
zaterdag en dinsdag

zaterdag (A of B)
én dinsdag (C)

-

€ 243,-

Senior recreant

woensdag

-

€ 216,-

Senior recreant

  maandag of donderdag

€ 216,-

Competitie Bond divisie 1-4
 

woensdag (gehele seizoen)
en vrijdag (t/m februari)

-
 

€ 414,-

Competitie Bond divisie 5-9 
(voorheen regio)

dinsdag
 

maandag of donderdag
 

€ 332,-
 

Donateur

-

-

€ 56,-

Donateur plus

-

-

€ 108,-

 

Opties
Als speler van BECA 2000 kun je naast de bovenstaande lidmaatschapsmogelijkheden ook een extra speelmogelijkheid bijkopen. Je kunt dan bijvoorbeeld twee avonden vrijspelen als recreant door de dinsdag te kiezen als vaste speeldag bij je lidmaatschap en de maandag extra te spelen door € 78,- te betalen naast de contributie. Iedere extra vrijspelen mogelijkheid kost € 78,-. Voor extra trainingen informeer naar de mogelijkheden en stuur ons een e-mail.

Options
As a player of BECA 2000 you can also buy an extra game option in addition to the above membership options. For example, you can unlock two evenings as a recreational player by choosing Tuesday as the fixed playing day for your membership and play the extra Monday by paying € 78,- in addition to the membership fee. Each additional unlocking possibility costs € 78,-. For extra training please inquire about the possibilities and send us an e-mail.

Mogelijke optie(s) seizoen 2022-2023
A. Extra (dus buiten lidmaatschapsprofiel) vrijspelen maandagavond gehele seizoen à 78 euro
B. Extra (dus buiten lidmaatschapsprofiel) vrijspelen dinsdagavond gehele seizoen à 78 euro
C. Extra (dus buiten lidmaatschapsprofiel) vrijspelen maandag- en dinsdagavond gehele seizoen à 100 euro

Possible option(s) season 2019-2020
A. Extra (so outside membership profile) unlocking on Monday evening throughout the season for 78 euros.
B. Extra (so outside membership profile) unlocking Tuesday evening of the entire season for 78 euro.
C. Extra (so outside membership profile) unlocking Monday- and Tuesday evening of the entire season for 100 euros.

Footer

Over BECA 2000

BECA 2000 is dé badmintonvereniging van Arnhem waar je op alle niveaus kunt badmintonnen. Voor jong en oud. Sportiviteit en gezelligheid staat bij ons voorop!